MUHASEBECİLER HAFTASINDA ETKİNLİK OLMAYACAK...

MUHASEBECİLER HAFTASINDA ETKİNLİK OLMAYACAK...

01 Mart 2020 - 19:33

Büyük küçük tüm işletmelerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Muhasebeciler, 1-7 Mart arası kendi haftalarını kutlayacaklar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Atilla Sarıyıldız, yaptığı açıklamada haftanın kutlu olmasını temenni ederken, hafta boyunca şehitlerimizden dolayı herhangi bir etkinlik düzenlemeyeceklerini bildirdi.

Oda Başkanı Sarıyıldız’ın açıklaması şöyle:

“1-7 Mart tarihleri Türkiye genelinde Muhasebe Haftası olarak anılmakta, 1 Mart Günü ise Muhasebeciler günü olarak isimlendirilerek Meslek Camiamız tarafından çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır. Ancak, ülkemizin içinde bulunduğu sıcak askeri hareketlilik ve Türk Cumhuriyetini derinden yaralayan şehitlerimizin olduğu bu günde herhangi bir etkinlik ve kutlamayı düşünemeyiz. Tek dileğimiz zayiat vermeden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin galip gelmesi ve hedeflerine ulaşmasıdır. Bu acılar bizleri daha da güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi artırmalıdır. Cennet mekan Şehitlerimizin şahadetlerini rabbim kabul etsin, gazilerimize şifa versin, ailelerine de sabırlar ihsan etsin inşallah. Vatan sağolsun.

            Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin bilincin yerleştirilmesi amacıyla 1 Mart Muhasebeciler günü, özel bir gün olmasının dışında ülkemizde Mali Müşavirlik mesleğinin başlangıç tarihlerinden biridir. 1 Mart 1989 tarihi, “3568 Sayılı Meslek Yasasının TBMM Genel Kuruluna sevk edildiği tarih, mesleğimizin yasalarla adının konulduğu gündür.

            13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Meslek Yasası ile bugün 110 bini aşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile ülke genelinde faaliyet göstermekte, 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası ile TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir.

            Meslek hayatımıza 4 yıllık Üniversite, 3 yıllık staj ve 2 yıl sınav süreci ile eğitimimiz ve ruhsat alma sürecimizi ortalama 9 yıl sürmektedir. Ruhsat alana kadar yaşadığımız zorluklar içerisinde her sınav da ders ve yol ücretleri, sınav harçları, ruhsat harçları gibi maddi ve manevi zorluklar yaşamaktayız. Mali müşavirlik ruhsatı alsa dahi mesleği yaptığı süreç içerisinde devamlı mevzuat takip ederek kendini güncelleyen, ekonomi bilimi ve teknolojiyi güncel takip etmesi gereken ve her mesleğin sorunlarını, hesaplarını takip etmesi gereken, bir üstadımızın “Modern Çağın Bilginleri Muhasebecilerdir.” Dediği biz Mali Müşavirleriz. Biz mali müşavirler; ülke ekonomisini kayıt  altına  almakta, Devletimizin gönüllü Vergi toplayıcıları olarak çalışmaktayız. Muhasebelerini tuttuğumuz iş yerlerinin kazançlarını, oluşan vergilerini, beyannameler aracılığı ile gelir idaresine, Mali Tablolarını kamu kurumlarına ve özel kurumlara objektif olarak ileterek ülkemiz ve işletmelerimizin geleceği için çalışmaktayız. Hazırladığımız raporlarla ekonomimizin doğru yönlendirilmesine, daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının uluslar arası arenada yerini güçlendirmesine katkı sağlıyoruz.

            Dinamik ve hızla gelişen, çeşitlenen dünya ekonomisinde mesleğimiz konularına giren yasaların ve meslek yasamızın günümüze uyum sağlamasında sıkıntılar yaşamaktadır. Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile mesleğimize dair aşağıda belirtilen önemli sorunları gündeme getiriyoruz.

            Gelir İdaresi ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için çalışan Mali Müşavirlik Mesleğini hakkı ile yaparak iş dünyamıza ve ülkemize değer katan tüm Mali Müşavir meslektaşlarımın, stajyerlerimizin ve muhasebe çalışanlarının 1-7 Mart Muhasebe haftasını kutluyor, aramızdan ayrılan, ebediyete intikal eden bütün meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Her şey güçlü TÜRKİYE için.

MESLEKİ SORUNLARIMIZ

1.         486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir, bazı meslek mensupları ve odalar halen yıllık olarak verileri girmektedir. Sistem daha geriye yönelik fatura kaydına neden izin vermemelidir.

 2.        Basit usulde kendi işinde bilfiil kendisi çalışması kanunda açıkça belirtildiği halde; bazı işletmeler sürekli işçi çalıştırmaktadır. Sürekli işçi çalıştıranlar gerçek gelire geçmelidir.

3.         Basit usulde defter beyan sistemine kayıtlı iken gerçek usulde işletmede defter beyana kayıtlıdır. Tek farkı beyannameleri ve KDV muafiyeti iken 

4.         Odalar defter beyan sistemine veri girip defter tutarken özellikle işçilik basit usul işyerlerini tutmamaktadırlar. Meslektaşlara yönlendirmekteler.   Ama ücreti belirlerken odalar 3568 sayılı kanuna bağlı meslek mensubu istihdam etmediği gibi sıradan iş görenlerle bu işleri yürütmeye çalışıp bu nedenle meslektaşlar arasında en büyük haksız rekabete neden olmaktadırlar. Meslek mensubu yapmış olduğu iş karşılığında stopajsız serbest meslek makbuzu keserken odalar bu konuda makbuz bile kesmemektedirler. Bazı odalar daha da ileri gidip işletme esasına göre defterleri bile tutmaktadırlar. STK lar defter tutup beyan gönderemezler. 

5.         Her yıl aralık ayıda değişen yüzlerce parametreler hakkında mükellefi ve vergi sorumlusunu bilgilendirmek ve tahakkukun verginin veya cezanın neyin nerden geldiğinin ayrıntılarıyla aktarıp izah etme işi yine meslek mensuplarındadır. 

6.         E dönüşümün bu denli yoğun bu denli yapboz şeklinde ilerlemesi meslek mensuplarını maddi ve manevi olarak yıpratmaktadır. Bununla ilgili fiili hizmet zammına dönüşmesi ve meslek mensubuna yıpranma payının verilmesi ilgili bakanlık ve kurumlarla görüşülmelidir. 

7.         Son dönem Geçici Vergi gereksizdir kaldırılması gerekir. 

8.         5.000 ve üstü E Arşiv Fatura olduğundan Ba,Bs Formu Kaldırılmalıdır.

9.         Stajyerlerimiz iş bulmakta zorlanmaktadır, Sosyal Güvenliği 3 yıl boyunca şartsız teşvik kapsamına alınması nitelikli eleman yetişmesine vesile olur. KOSGEB nitelikli eleman teşviki ve mesleği destekleyici teşvikleri bizim mesleğe de uygulansın.

10.      Her mesleki ve ticaret ve sanayi  odalarda üye sayısına uygun oranla meslek mensubu çalıştırılma zorunluluğu getirilsin  

11.      Yurtdışında yapılan sempozyumlara katılabilmemiz için ve yurt dışında da mesleki faaliyetleri yapabilmemiz için belli kriterleri taşıyan meslektaşlara  Yeşil Pasaport verilmeli, güvenliği içinde silah bulundurma ruhsatı verilmelidir.

12.      Mali Tatil kağıt üzerinde olmamalı, akla ve mantığa uygun bir MALI TATIL derhal uygulamaya konulmalıdır. Temmuz ayında verilen beyanname ve bildirgelerin tahakkuk ve ödemeleri ay sonuna kadar ertelenebilir. Ağustosun 10 nuna kadar da cezasız düzeltme pekâlâ verilebilir.

13.      Poşet Beyannamesi gibi beyannameler kaldırılmalı alınacaksa kaynağında kesilecek hale getirilmelidir ya da sadece üreticilerden alınmalıdır.

14.      Muh-sgk yanlışından hemen dönülmeli ve başlamadan kaldırılmalıdır.

15.      Mesleğimizde, Gelir vergisi ve KDV mevzuat çelişkisi tahsilat usulüne uygun hale getirilmelidir.

16.      Mesleğimize özel Kdv oranı yüzde 8 olmalı ve 9/10 kdv tevkifatı uygulanmalıdır.

17.      Karşıt inceleme tutanaklarını doldurmak ücrete tabi olmalı ve asgari ücret tarifesine eklenmelidir. Her karşıt inceleme icin Serbest Meslek makbuzu kesilmelidir.

18.      Eczanelerde nasıl reçete başına ücret ödeniyorsa Mali Müşavirlere de Beyanname başına ücret ödenmelidir.

19.      Defter Tasdiki diye adlandırılan, aralık ayında mükelleflerden alınan ücretler yasal hale getirilip mesleki giderlere katkı payı adi altında yine asgari ücret tarifesinde yayınlanmalı ve yine Serbest Meslek makbuzu kesilmelidir. Hâksiz rekabetin de önüne geçilmiş olunur.

20.      E Serbest Meslek makbuzu zorunluluğu, E Tahsilat zorunluluğu ile olmalıdır. Ücretini ödemeyen mükellefler için, meslektaş dilekçe versin vergi dairesine, vergi dairesi banka hesaplarına E haciz koysun. Maliye Bakanlığı bu konuda bizlere destek vermelidir. Zira Beyannamelerini vermemek gibi bir yaptırım uygulanabilir değil.

21.      Vefat eden meslektaşın, tüm mükelleflerinin beyannameleri ve bildirgelerinin verilme ve ödeme süresi 1 ay otomatik uzatılmalıdır.

22.      Meslektaşların ciddi hastalık riski taşımaları halinde şartsız emekli edilmelerinin önü açılmalı ve beyin amortismanı uygulanarak emeklilik süresi düşürülmelidir.

23.      Arabuluculuk, uzlastırmacılık, konkordato komiserliği, bilirkişilik ve bağımsız denetçilik meslektaşlar tarafından yapılmalıdır. Bunlarla ilgili belgeler, mesleki faaliyetini 10 yıldır ruhsatı ile aralıksız icra etmiş olan meslektaşlara şartsız verilmelidir.

24.      Mali Müşavirlik ruhsatı almış meslektaşlar istediği takdirde kısa bir eğitimle Gelir İdaresi bünyesinde iş imkanı sağlanarak memur kadrosunda değerlendirilebilinmelidir.

25.      Sürekli mesleki eğitim komedisi yerine, odalarımızda sürekli nitelikli yardımcı eleman yetiştirme kursları ücretsiz açılmalıdır.

26.       Üyelerimizden bazı dönemlerde beyanname gönderme sürelerinin uzatılması konusunda yoğun taleplere göre süre uzatımlarının beklenilen amaca hizmet edebilmesi için, uzatmalar sürenin son gününden birkaç gün evvel yapılmalıdır.

27        Beyanname düzenleme ve gönderme yetkisinin sadece meslek mensuplarımıza verilmesi gerekmektedir. Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin  beyannamelerinin de imzalatma kapsamına dahil edilmesi gereklidir.

28.       Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunların çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzu oluşturulmalıdır.

29.      Meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gereklidir.

 30.     Mesleğimize kota getirilerek, belirli bir defter yoğunluğu üzeri defter tutma önlenmeli, böylece daha düzgün muhasebe tutulması sağlanmalıdır.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ramazan Bayramı tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirsin
Ramazan Bayramı tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi...
Toplumun Manevi Ruhunu Güçlendirmeye Vesile Olan Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun
Toplumun Manevi Ruhunu Güçlendirmeye Vesile Olan Ramazan...