E-TEBLİGAT YARIN BAŞLIYOR.

E-TEBLİGAT YARIN BAŞLIYOR.

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1.Ocak 2016’dan itibaren e-tebligat uygulamasına geçileceği bildirildi

31 Aralık 2015 - 16:33

2016 ile birlikte tebligat sistemini değiştiren Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı bu konuyla ilgili olarak yazaılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, 01.01.2016 tarihinden itibaren vergisel işlemlerde Elektronik Tebligat uygulamasına başlanılacaktır. Bu kapsamda mükelleflerimizin E-Tebligat uygulanmasından verimli şekilde  faydalanmaları ve cezai işlemlerle karşılaşmamaları açısından E-Tebligata ilişkin bazı önemli hususların kamuoyu ile paylaşılması gerekli görülmüştür.  

E-Tebligat

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

E-tebligat uygulaması 01 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır.

E-Tebligat Kapsamında Olan Mükellefler

Ø     Kurumlar vergisi mükellefleri,

Ø     Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),

Ø     İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

E-Tebligat Adresinin Edinilmesi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri01.01.2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimini, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat vergi dairesine verecekler ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilerek elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten (01.01.2016) sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

Gelir Vergisi Mükellefleri01.01.2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimini, internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla vergi dairesi müdürlüğüne bizzat vermeleri de mümkündür.

Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla söz konusu bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

E-Tebligatın Mükelleflere İletilmesi

Vergi dairesi tarafından elektronik imza ile imzalanan evrak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.

Mükellefler internet vergi dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) üzerinden e-tebligat sistemine girerek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre/kimlik doğrulaması ile ulaşacakları elektronik tebligat adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.

E-İmzalı Tebliğ Evrakı

Mükelleflere e-tebligat yapıldığında, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan telefon numarası veya e-posta adreslerine;  SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. Muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. E-Tebligat sistemi ile tebliğ edilen evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

 E-Tebligat Sisteminden Çıkış

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla, Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır.

Mükelleflerin Sorumluluğu 

Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle, Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle sorumludurlar.

Ceza Hükümleri

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Vergi Usul Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.

Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.

Mal müdürlüklerinin elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, mal müdürlüklerine bağlı mükellefler Elektronik Tebligat kapsamında değildir.

Mükelleflerimizin cezai işlemlere maruz kalmamaları için yıl sonunu beklemeden belirlenen usul ve esaslara uymaları ve biran evvel Elektronik Tebligat adreslerini almaları yararlarına olacaktır.

Tüm mükelleflerimize saygıyla duyurulur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KİPAŞ HOLDİNG TÜRKOĞLU'NA İKİ FABRİKA DAHA KURACAK..
KİPAŞ HOLDİNG TÜRKOĞLU'NA İKİ FABRİKA DAHA KURACAK..
Hançerkıran ve Küçük Ailelerinin Mutlu Günü..
Hançerkıran ve Küçük Ailelerinin Mutlu Günü..